Dù kết quả Đại hội 19 có thế nào, cá nhân người viết cho rằng xu thế thúc đẩy ảnh hưởng của Trung Quốc xuống phía Nam cũng sẽ không thay đổi.