Bộ Tài chính,- Công Thương cần có lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu đối với dầu diesel từ 10% xuống còn 5%, dầu hỏa từ 13% xuống còn 5%, Zet A1 từ 10% xuống còn 5%, Mazut từ 10% còn 0%, theo đúng tinh thần Thông tư 165/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.