Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Vàng Việt Nam (VGTA) trao đổi với chúng tôi về những kiến nghị huy động khoảng 500 tấn vàng đang được cất trong tủ sắt của người dân.