Ngành bia rượu Việt Nam đang đứng top 20 nước có thuế tiêu thụ đặc biệt cao, từ năm 2013 đến năm 2018 sẽ tăng 20%. Các doanh nghiệp vẫn cố gắng nộp nhưng tăng liên tục, tăng kép thì không khả quan.