Hiệp hội kinh doanh vàng “tố” Ngân hàng Nhà nước đang có 5 quy định về điều kiện kinh doanh vượt thẩm quyền so với Nghị định 24.