Đứng ngoài cuộc chơi của các nước tham gia TPP với một thỏa thuận vừa đạt được vào tuần trước, các nước tham gia một hiệp định tương tự là RCEP, hình thành nên một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới gồm 16 nước, đang chịu sức ép trong việc đẩy nhanh đàm phán trước lo ngại về sự cạnh tranh trong xuất khẩu.