Ngay cả khi Mỹ xa lánh các hiệp định thương mại đa phương, thì những nước khác vẫn sẵn sàng theo đuổi các hiệp định này.