Chuyên gia Nghiên cứu Biển và Biến đổi khí hậu Dư Văn Toán cho rằng cá ăn theo chuỗi, do vậy độc tố tích tụ lâu ngày và lan rộng mới có thể gây cá chết hàng loạt.