Là người đi tiên phong trong phong trào quỹ tương hỗ rót vốn vào các công ty khởi nghiệp (startup) trước khi chúng lên sàn, mức lợi suất cao chính là nhân tố giúp Henry Ellenbogen thu hút các nhà đầu tư khác góp vốn.