Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa ký kết ngày 4-2-2016, gồm 12 nước với quy mô kinh tế chiếm 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu.