Chỉ sau gần 1 tháng khai trương, 60% lượng container thuộc giai đoạn 1 đã có chủ.