Chuyển quyền đại diện sở hữu nhà nước về SCIC có thể chấm dứt lùm xùm liên quan đến “mất vốn” “mất vốn” bởi Vinamed.