Bất động sản được dự báo sẽ tiếp tục là kênh thu hút nhà đầu tư nhiều nhất trong năm nay.