Có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, giá nhân công rẻ, môi trường đầu tư thông thoáng… đã và đang khiến TP. Đà Nẵng ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư đến từ xứ sở mặt trời mọc.