Các nhà đầu tư nước ngoài đang mua ròng cổ phiếu tại Việt Nam, trong khi lại bán ròng với khối lượng lớn tại các thị trường khác ở Đông Nam Á. Điều gì đang tạo nên sự hấp dẫn cho chứng khoán Việt Nam?