Đồng rúp mất giá là cơ hội vàng để cửa hàng trực tuyến nhập đa dạng các sản phẩm từ xứ sở Bạch Dương.