Công ty Cổ phần đầu tư Phương Trang và 14 cá nhân, 16 pháp nhân cùng hợp tác kinh doanh (nhóm Phương Trang) đã có đơn “kêu cứu” gởi các cơ quan chức năng vì cho rằng bị chiếm đoạt 6.000 tỷ đồng. Vậy số tiền khổng lồ này đang đi đâu về đâu?