Hàng nghìn tỷ đồng được doanh nghiệp Nhà nước đầu tư ra ngoài ngành được yêu cầu phải thoái vốn. Tuy nhiên, tiến độ thoái vốn đang rất chậm.