Tiềm năng tăng trưởng tại Việt Nam lại một lần nữa thu hút hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Á, sau ba lần thất bại từ năm 2005 đến nay.