Sự ra đời của những chiếc đồng hồ này đã tạo ra những bước đột phá lịch sử trong ngành chế tác đồng hồ thế giới.