Tới đây, cơ quan chức năng sẽ công khai các cơ sở sản xuất, những mặt hàng vi phạm các quy định về tiêu chuẩn chất lượng đo lường...