Nhờ có lợi thế về chi phí nhân công thấp, nhiều công ty Trung Quốc đã mở rộng sang Việt Nam từ đầu những năm 2000.