Bộ Khoa học Công nghệ cùng các cơ quan liên quan sẽ khởi động việc xây dựng Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST) trong quý 3 này.