Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài chính vừa đề nghị Bộ Công Thương xem tính pháp lý của Thông tư 20 với các Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, đồng thời khẳng định Thông tư 20 gây hạn chế thương mại của các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt việc tồn tại Thông tư 20 gây hạn chế quyền lựa chọn của người tiêu dùng...