Trước tháng 4 năm ngoái, quỹ của Hamish Douglass đã tăng tỷ trọng tiền mặt trong tổng tài sản lên 14% để đối phó với những cú sốc mà ông dự đoán sẽ xảy ra trên thị trường chứng khoán. Quỹ này có thành tích tốt hơn 99% các quỹ khác hoạt động trong cùng ngành.