"Đề nghị người dân cần chú ý đọc thật kỹ hợp đồng. Trong đó chú ý lãi suất cho vay, người tư vấn phải tư vấn cho kỹ để người vay quyết định khả năng trả lãi suất. Thứ hai là phương thức trả nợ, theo dư nợ giảm dần hoặc theo nợ gốc ban đầu", ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết.