Doanh nghiệp có quan hệ thương mại với EU có thể bị tác động tiêu cực; doanh nghiệp có khoản vay, tài trợ bằng đồng euro sẽ hưởng lợi thế nhất định.