Một nhóm tin tặc Nga được cho là đã đột nhập máy chủ của Dow Jones và đánh cắp thông tin để thực hiện các giao dịch trước khi chúng được công bố.