Quảng Ninh vốn được xem là một cực tăng trưởng kinh tế của vùng Đông bắc và một phần của tam giác chiến lược Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Những năm gần đây, Quảng Ninh đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, nhất là về cơ sở hạ tầng. Đây cũng là yếu tố khiến bất động sản khu vực này tăng nhanh.