Lãnh đạo một ngân hàng cho biết với mức giảm lãi suất lần này này, tính ra phần lãi không đáng kể, người gửi tiền đã xác định ngay từ đầu gửi USD tại ngân hàng hàng xem như một phương tiện cất giữ, tích lũy, đảm bảo sự đa dạng hóa nguồn tiền tiết kiệm.