Thương hiệu H. Moser & Cie có di sản không kém cạnh so với Rolls-Royce, với lịch sử gần 200 trăm năm, chuyên cung cấp đồng hồ cho Sa hoàng Nga và giới quý tộc, thượng lưu châu Âu.