Theo Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) một khối lượng lớn tài sản ngoại tệ của người dân được gửi ra nước ngoài bởi chính sách hạ lãi suất huy động USD về 0%/năm và hạn chế đối tượng vay ngoại tệ.