Mấy hôm nay báo chí và người dân bình luận nhiều về thông tin người Việt gửi 7,3 tỷ USD ở nước ngoài sau khi Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách công bố một báo cáo. Bài viết cung cấp một cách phân tích của một nhà nghiên cứu của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright về con số trên.