Cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Mỹ và lãnh đạo các nước ASEAN tại Sunnylands, California, có thể mở ra những cơ hội mới cho hợp tác về an ninh trên biển.