Đồng bằng Sông Cửu Long có tới hơn 100 giống lúa đang được trồng phổ biến trong đó chỉ 3-4 giống có thể đạt giá bán từ 600 – 700 USD/tấn, trong khi giá gạo xuất khẩu bình quân chỉ đạt dưới 400 USD/tấn.