Một số ngân hàng cho biết không còn hào hứng với giải ngân gói cho vay ưu đãi và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ, nhân viên sai phạm trong tư vấn khách vay gói 30.000 tỷ.