Việc chính phủ các nước châu Á, như Trung Quốc và Nhật Bản, đánh tín hiệu tăng cường kích thích kinh tế đã giúp lấy lại niềm tin của giới đầu tư vào thị trường chứng khoán.