Dù lực lượng cảnh sát thành phố Westminster chỉ có 4 sĩ quan nói tiếng Việt, trong những vụ việc cần có sự am hiểu về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam, vai trò của họ rất quan trọng.