Mỹ trao đổi nhiều hàng hóa với các nước tham gia hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, trong đó có 4 quốc gia Đông Nam Á.