Nhắc đến Huế là nhắc đến vùng đất di sản với nhiều làng nghề truyền thống được gây dựng từ bao đời, và làng Đúc cũng không phải là ngoại lệ.