Cả nước hiện có tới hơn 4.200 giấy phép khai thác khoáng sản do các địa phương cấp, trong đó hơn 50% giấy phép sai quy định, hơn 500 giấy phép do Bộ Tài nguyên và môi trường cấp.