Theo quy định hiện nay, muốn xuất khẩu gạo, doanh nghiệp Việt Nam phải có nhà máy chế biến, có kho lớn… nên lợi nhuận chỉ tập trung một số doanh nghiệp lớn và bất lợi cho nông dân Việt Nam.