Cổ phiếu hãng sản xuất huyết tương tại Trung Quốc tăng mạnh đã giúp đại gia gốc Việt nâng số tài sản lên 4,2 tỷ USD hiện tại.