Theo những người có trách nhiệm dự án buýt nhanh dù có nguy cơ đổ vỡ vẫn bắt buộc phải đưa vào vận hành bởi số tiền rót vào đã quá lớn.