Để có một hệ thống DN đủ sức vươn ra thị trường thế giới, cần có kế hoạch xây dựng 1 triệu DN trong 5 năm tới theo khuyến nghị của GS. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.