Buổi giao lưu 90 phút cùng Nhựa Bình Minh sẽ diễn ra từ 9h00-11h ngày 17/12/2015. Tại buổi giao lưu trực tuyến này, lãnh đạo Nhựa Bình Minh sẽ giải đáp những vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm.