Theo NCS. Châu Đình Linh, vào làm việc trong ngân hàng thời nay không phải để “ngồi mát ăn bát vàng” mà phải nỗ lực thúc đẩy bán hàng và tạo dựng quan hệ với khách hàng.