Ngoài 34 biệt thự, nhà có giá trị lớn ở trong nước, Đạt còn sở hữu căn hộ cao cấp nhiều triệu USD tại Singapore, mua bán 4 căn hộ sang trọng hơn 4 triệu bảng ở Anh.