Tốc độ tăng trưởng cao là một điều quan trọng nhưng Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam Eric Sidgwick cho rằng nếu nhìn về dài hạn điều quan trọng hơn là duy trì được một giai đoạn tăng trưởng ổn định, thay vì tập trung vào tăng trưởng nóng.