Nghị quyết xử lý nợ xấu có phải là một sự ưu ái đối với ngành ngân hàng hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu 2.000 giám đốc ngân hàng, chi nhánh có quyền ký quyết định trưng dụng, thu giữ tài sản?